Boku no Hero Academia: Sukue! Kyuujo Kunren! (OVA)

OVA bundled with 13th manga volume.

Boku no Hero Academia: Sukue! Kyuujo Kunren!
Boku no Hero Academia: Sukue! Kyuujo Kunren!
OVA
DVD